Skip to content

Month: April 2022

Sesioni i dytë i Forumit rajonal të bashkësive

Në datën 26.04.2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti sesionin e dytë të forumit rajonal të bashkësive. Eksperti i jashtëm të pranishmive ua prezantoj koncept projekte që
Прочитајте повеќе

U mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim

Në datë 20.04.2022, përmes platformës GoogleMeetu mbajt mbledhja e katërt e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, ga ana e ekspertëve të jashtëm të angazhuar, u prezantuan tre propozim
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e dtë të forumeve

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizon Ministria e vetëqeverisjes lokale, Agjencia zvicerane për
Прочитајте повеќе

Karvani i parë diplomatiko-ekonomik në Rajon

Strugë, 15 prill 2022     Nën organizim të Ministrisë për punë të jashtme, Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrës për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR, në hotelin IZGREV në Strugë, u
Прочитајте повеќе

U mbajt seanca e tretë e rregullt e Këshillit për zhvillim

Strugë, 13 prill 2022       Këshilli për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti seancën e tij të tretë të rregullt në të cilin u shqyrtuan mundësitë për organizimin e vizitës
Прочитајте повеќе

Ndërtimi i kanalit Pesjak në Makedonski Brod

Makedonski Brod, 1 prill 2022     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëdnimor, në bashkëpunim me Komunën e Makedonski Brodit, fillon me aktivitete për ndërtimin e kanalit Pesjak në Komunën e
Прочитајте повеќе