Thirrje publike – „Startup 4“

Sot fillon thirrja publike për Kofinancimin e granteve për kompanitë e reja tregtare “Startup 4”. Qëllimi i thirrjes është të nxitet zhvillimi i inovacionit tek kompanitë e reja tregtare. Buxheti
Прочитајте повеќе

U DHANË NË PËRDORIM APARTAMENTET E MOBILNOST NË OHËR

Ohër, 16 qershor 2022     Në prani të përfaqësuesve të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor si investitor, shoqatës së qytetarëve MOBILNOST si shfrytëzues final, kryerësit të punëve dhe organit
Прочитајте повеќе

U bë pranimi teknik dhe zyrtarisht u lëshuan në përdorim tre krahët e rrugës Dame Gruev në lagjen Hristo Uzunov

Ohër, 3 qershor 2022     Në prani të përfaqësuesve të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Kryerësit të punëve – kompanisë Markoski K73 SHPKNJP Strugë, Organit mbikëqyrës – Stolb SHPKNJP
Прочитајте повеќе

U lëshua në përdorim rruga e rikonstruktuar për Bajramovci në Komunën e Qendër Zhupës

13 maj 2022, Qendër Zhupë    Në prani të të Besuarit të Qeverisë për kryerjen e punëve të kryetarti të komunës së Qendër Zhupës, z-ri Arijan Ibraim, drejtoresha e Qendrës
Прочитајте повеќе

Karvani i parë diplomatiko-ekonomik në Rajon

Strugë, 15 prill 2022     Nën organizim të Ministrisë për punë të jashtme, Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrës për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR, në hotelin IZGREV në Strugë, u
Прочитајте повеќе

Do të formohet ndërmarrje rajonale për menaxhim me mbeturinat në rajonin lpanor Jugperëndimor dhe të Pellagonisë

Nën organizimin e Ministrisë së ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, në Manastir, u mbajt takim i përbashkët me përfaqësuesit e të 18 komunave që bëjnë pjesë në të dy rajonet
Прочитајте повеќе

KOMUNAT PREFEROJNË ZHVILLIM NË VEND TË ZONAVE TË MBROJTURA NË RAJONIN PLANOR JUGPERËNDIMOR

Strugë, 16 mars     Kryetarët e komunave të rajonit planor Jugperëndimor, sot, kishin takim me përfaqësues nga Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor dhe nga Agjencia për planifikim hapësinor, në
Прочитајте повеќе

DO TË RREGULLOHET OBORRI I QENDRËS TURISTIKE NË VEVÇAN

23 mars, Vevçan     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor kreu futjen në punë të operatorit ekonomik TANE 2007 i cili, pas furnizimit publik, është angazhuar për rregullimin e oborrit
Прочитајте повеќе

Rikonstruktimi i shtëpisë kulturore-historike në Trebenishtë

Trebenishtë, 15 mars 2022     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëdnimor, në bashkëpunim me Komunën e Debërcës, fillon me aktivitete për rikonstruktimin e shtëpisë kulturore-historike në f.Trebenishtë. Rikonstruktimi përfshin m[
Прочитајте повеќе