Mbeturinat dhe qentë endacak tema të nxehta në Rajon

Në mbledhjen e sotshme të rregullt të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me të cilën udhëhoqi kryetari i Komunës së Ohrit, d-r Kiril Pecakov, është konkluduar që gjatë
Прочитајте повеќе

Do të rikonstruktohet Enti për Nefrologji në Strugë

Pak më shumë se 24 milionë denarë do të investohen në spitalin për Nefrologji në Strugë me qëllim që të rikonstruktohet objekti qendror dhe ai ku kryhet hemodializa dhe që
Прочитајте повеќе

Furnizimi i kontejnerëve për NPK

Në kuadër të projektit “Përforcimi i kapaciteteve të ndërmarrjeve komunale në RPJP”, sot në Komunën e Debërcës, NPK Debërca i’u shpërndanë 323 kontejnerë prej 240 litra për grumbullimin e mbeturinave
Прочитајте повеќе

Kiril Pecakov u zgjodh për President të Këshillit për zhvillim

Kryetari i Komunës së Ohrit, d-r Kiril Pecakov, në mbledhjen e rregullt të sotshme, njëzëri u zgjodh për president të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor me mandat një
Прочитајте повеќе

Prezantimi i projektit investues në RPJP

Sot në ISHP Kardiologjia “Shën Stefani” në Ohër u bë prezantimi i projektit investues “Përmirësimi i kushteve për turizëm shëndetësor me rikonstruktimin e ISHP Kardiologjia”, furnizmimin e pajisjeve për digjitalizim,
Прочитајте повеќе

U LËSHUAN NË PËRDORIM PESË RRUGË TË RIKONSTRUKTUARA NË STRUGË

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor dhe operatori ekonomik i angazhuar – kompania Markoski K73 SHPKNJP Strugë e përfunduan rikonstruktimin e pesë rrugëve në pjesën e vjetër të qytetit
Прочитајте повеќе

Punëtori planifikuese

Ekipi i Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, mori pjesë aktive në punëtorinë planifikuese vjetore në Ohër, në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv
Прочитајте повеќе

U nënshkrua Marrëveshja për projekt investues në Rajon

Drejtori i Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, m-r Mirjana Lozanoska, sot në Shkup, me ministrin për vetëqeverisje lokale Risto Penov, e nënshkroi marrëveshjen për realizimin e projektit investues
Прочитајте повеќе

U RANGUAN KONCEPTET PËR PROJEKTET RAJONALE PËR DY VITET E ARDHËSHME

Përfaqësuesit e komunave dhe palëve tjera të rëndësishme nga rajoni planor Jugperëndimor, në forumin e dytë të sotshëm, vendosën që Këshillit për zhvillim rajonal t’i propozojnë tre koncepte të projekteve
Прочитајте повеќе