U nënshkruan marrëveshje për tre projekte rajonale në vlerë prej 54 milionë denarë

Drejtori i Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, m-r Mirjana Lozanoska, sot në Shkup, nënshkroi tre marrëveshje për realizimin e projekteve rajonale me të cilat do të zgjidhen nevojat
Прочитајте повеќе

U bë pranimi teknik dhe u lëshua në përdorim objekti i rikonstruktuar në Trebenishtë

Sot në Trebenishtë, Komunën e Debrcës, në prani të përfaqësuesve nga Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, organit mbikëqyrës, operatorit ekonomik dhe përdoruesit përfundimtar të objektit – Komuna e
Прочитајте повеќе

Trajnim për shkathtësitë komunikuese

1 nëntor 2022, Strugë     Komunikimi efektiv mes palëve të interesuara në nivel rajonal është e rëndësishme sepse në atë mënyrë do të përmirësohet informimi i publikut për masat e politikëspër
Прочитајте повеќе

Filloi krijimi i projekteve rajonale në Rajon

26 tetor 2022, Strugë    Nëpërmjet diskutimeve në forum të palëve të rëndësishëm nga Rajoni filloi procesi i gjenerimit të ideve dhe formimit të projekteve rajonale me të cilat Qendra për
Прочитајте повеќе

Përfunduan aktivitetet për rregullimin e oborrit të qendrës turistike në Vevçan

28.09.2022     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në kuadër të projektit rajonal “Përkrahja e zhvillimit ekonomik rajonal përmes turizmit, kulturës dhe veprimtarive tjera ekonomike”, i përfundoi aktivitetet për rregullimin
Прочитајте повеќе

U lëshua zyrtarisht në përdorim kanalizimi fekal dhe atmosferik në Makedonski Brod

Македонски Брод, 11 август 2022      Центарот за развој на Југозападен плански регион, во соработка со Општина Македонски Брод, изведувачот на работите – фирмата АРТ ИНЖЕНЕРИНГ, Надзорниот орган – МГ ПРОЕКТ
Прочитајте повеќе

AMBASADORJA E ZVICRËS H.E.VERONIQUE HULMANN NË VIZITË NË RAJON

25 korrik 2022, Ohër    Ambasadorja e Zvicrës në Shkup, H.E. Veronique Hullmann, në kuadër të qëndrimit në rajonin planor Jugperëndimor, e vizitoi Institucionin për shëndet publik “Shën Erazmo” në Ohër
Прочитајте повеќе

U RIKONSTRUKTUA RRUGA MOMÇILLO JORDANOSKI NË OHËR

08 јули 2022, Охрид    Завршија градежните активности на улицата „Момчило Јорданоски“ од пресекот со улицата „Марко Цепенков“ до нагорнината од населбата „Гоце Делчев“, со што граѓаните од овој дел на
Прочитајте повеќе

FILLOI RIKONSTRUKTIMI I RUGËVE NË PJESËN E VJETËR TË QYTETIT NË STRUGË

Strugë, 28 qershor 2022  Afër 18 milionë denarë, mjete nga buxheti nacional, si dhe nga Komuna e Strugës, janë investuar në rikonstruktimin e pesë rrugëve në pjesën e vjetër të
Прочитајте повеќе