Skip to content

Sesioni i dytë i Forumit rajonal të bashkësive

DATA

April 27, 2022

Kategoritë

Në datën 26.04.2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti sesionin e dytë të forumit rajonal të bashkësive.

Eksperti i jashtëm të pranishmive ua prezantoj koncept projekte që kanë të bëjnë me Shemën e granteve. Pas prezantimit forumi realizoj votimin ku si projekt më prioritar u zgjodh projekti: “Rekonstruksioni i ESHP Enti për Nefrologji dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP”, i dyti : “Efikasitet energjetik, furnizimi me pajisje dhe digjitalizimi i ESHP spitalit të specializuar për prevenim, shërim dhe rehabilitim të sëmurëve kardiovaskular “Shën Stefani”” dhe projekt i tretë: “Qendra transite për qentë endacak”.

Në pjesën e dytë të sesionit të forumit, pjesëmarrësve iu prezantua koncept projektet për Programit për ZHBR. Si koncept  projekte më prioritare ishin si në vijim:

Koncept projekt i ranguar si i pari është: “Efikasitet energjetik i përmirësuar në RPJP”, i dytë: “Fuqizimi i kapaciteteve të Ndërmarrjeve publike komunale në rajonin planor Jugperëndimor” dhe i treti: “Zhvillimi i turizmit rajonal dhe veprimtarive të tjera ekonomike”.

Në fazën në vijim nga ana e ekspertit dhe të punësuarve në qendër do të plotësohen aplikacionet përfundimtare dhe me gjithë dokumentacionin e nevojshëm do të dorëzohen tek MVL/SDC për projektet nga Shema e granteve dhe deri tek MVL/BZHR për projektet që janë në Programin për zhvillim të barabartë rajonal.

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy