Skip to content

Month: February 2022

Vazhdimi i bashkëpunimit me Agjencinë zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim

Strugë, 08.02.2022, Të punësuarit e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në hotel Drim në Strugë, mbajtën takim pune me ekipin e projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm
Прочитајте повеќе

Mbledhja e parë e Këshillit për zhvillim

Në datë 03.12.2021, në Strugë, u mbajt mbledhja e parë e përbërjes së re të Këshillit për zhvillim.  Ftesë dhe rend dite Procesverbal
Прочитајте повеќе