Skip to content

Month: March 2022

Do të formohet ndërmarrje rajonale për menaxhim me mbeturinat në rajonin lpanor Jugperëndimor dhe të Pellagonisë

Nën organizimin e Ministrisë së ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, në Manastir, u mbajt takim i përbashkët me përfaqësuesit e të 18 komunave që bëjnë pjesë në të dy rajonet
Прочитајте повеќе

DO TË RIKONSTRUKTOHEN RRUGËT DAME GRUEV DHE MOMQILLO JORDANOSKI

17 Mars     Me futjen në punë të firmës Markoski K73 nga Struga, si bartës i furnizimit grupor, filluan aktivitetet përgatitore për rikonstruktimin e rrugëve Dame Gruev dhe një pjesë të
Прочитајте повеќе

KOMUNAT PREFEROJNË ZHVILLIM NË VEND TË ZONAVE TË MBROJTURA NË RAJONIN PLANOR JUGPERËNDIMOR

Strugë, 16 mars     Kryetarët e komunave të rajonit planor Jugperëndimor, sot, kishin takim me përfaqësues nga Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor dhe nga Agjencia për planifikim hapësinor, në
Прочитајте повеќе

Mbledhja e dytë e rregullt e Këshillit për zhvillim

16 mars    Mbledhja e dytë e rregullt e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor filloi me verifikimin e mandateve të përfaqësuesve të sektorit joqeveritar dhe biznes sektorit, Gjoko Mileski
Прочитајте повеќе

DO TË RREGULLOHET OBORRI I QENDRËS TURISTIKE NË VEVÇAN

23 mars, Vevçan     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor kreu futjen në punë të operatorit ekonomik TANE 2007 i cili, pas furnizimit publik, është angazhuar për rregullimin e oborrit
Прочитајте повеќе

Rikonstruktimi i shtëpisë kulturore-historike në Trebenishtë

Trebenishtë, 15 mars 2022     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëdnimor, në bashkëpunim me Komunën e Debërcës, fillon me aktivitete për rikonstruktimin e shtëpisë kulturore-historike në f.Trebenishtë. Rikonstruktimi përfshin m[
Прочитајте повеќе

Trajnim për specializim të mençur

Qendra për zhvillim të RPJP, në datë 21.03.2022, në Hotel Drim, me fillim në ora 10:00, organizon punëtori me temë “SPECIALIZIMI I MENÇUR”. Në shtojcë AGJENDA
Прочитајте повеќе

FORUM RAJONAL PËR ZGJEDHJEN E PROJEKTIT INVESTUES NË RAJONIN PLANOR JUGPERËNDIMOR

Strugë, 14 mars 2022   Me organizimin e forumit të parë rajonal në të cilën morën pjesë mbi 70 përfaqësues nga nëntë komunat e rajonit planor Jugperëndimor filloi procesi i propozimit
Прочитајте повеќе

U dorëzuan kontejnerët për mbetuina komunale për banorët e Komunës së Pllasnicës

Pllasnicë, 08.03.2022, Sot,në Komunën e Pllasnicës Ndërmarrjes publike komunale të kësaj komuna, ju dhuruan kontejnerë për grumbullimin e mbeturinave, dhe të cilat do t’i shpërndahen qytetarëve dhe subjekteve juridike për
Прочитајте повеќе

PËRMIRËSIMI I KUSHTEVE PËR AKOMODIM TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA FIZIKE NË OHËR

Strugë, 07 mars 2022, Në pritje të sezonit të ri turistik anëtarët e Shoqatës nacionale të personave me aftësi të kufizuara fizike MOBILNOST do të përfitojnë dhjetë apartamente të ri
Прочитајте повеќе