Skip to content

Month: May 2022

U lëshua në përdorim rruga e rikonstruktuar për Bajramovci në Komunën e Qendër Zhupës

13 maj 2022, Qendër Zhupë    Në prani të të Besuarit të Qeverisë për kryerjen e punëve të kryetarti të komunës së Qendër Zhupës, z-ri Arijan Ibraim, drejtoresha e Qendrës
Прочитајте повеќе

Mbledhja e pestë dhe e gjashtë e Këshillit për zhvillim

Në datë 29.04.2022, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e pestë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në mbledhje, nga ana e drejtorit të Qendrës
Прочитајте повеќе