Skip to content

Përshtatja e objekteve me EE dhe shfrytëzimi i BRE në objektet publike

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Qëllimi i përgjithshëm:

Projekti do të kontribuojë në mbrojtjen e ambientit jetësor dhe në përmirësimin e kushteve për zhvillim të qëndrueshëm në komunat e rajonit Jugperëndimor.

Qëllimet specifike:

-Zvogëlimi i shpenzimeve për energji për ngrohje dhe energji elektrike në 7 objekte publike në 6 komuna në kuadër të RPJP përmes ndërrimit të dritareve, ndërtimit të fasadës së re termike, izolimi i dyshemeve dhe mureve, rikonstruktimi i pullazeve;

-Prandalimi i humbjeve të energjive në objekte dhe zvogëlimi i emetimit të gazrave përmes ndërmarrjes së masave për efikasitet energjetik

Rezultatet e projektit

-Punë më efikase në OPA;

-Zvogëlimi i shpenzimeve të OPA;

-Zvogëlimi i ndotjes së ajrit;

-Mbrojtja e ambientit jetësor.

Raporti përfundimtar i projektit 

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram