Skip to content

Projekt themelor për stacionin e pastrimit në Qendër Zhupë

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Përshkrimi i shkurtër

Qëllimi kryesor i projektit është përpunimi i zgjidhjeve teknike për stacionin e pastrimit për ujërat e zeza, me të cilën në një mënyre optimale, do të trajtohen ujërat e zeza nga vendet e banuara Qendër Zhupa, Papradniku i Vogël, Zhitineni, Broshtica dhe Bajramovci në komunën  e Qendrës Zhupë. Me përpunimin e Projektit themelor për stacionin e pastrimit për ujërat e  zeza krijohen kushte për pranimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura me çfarë zvogëlohet në një afat të gjatë futja e ujërave të ndotura në liqenin e Dibrës. Projekti themelor është i rishikuar nga ana e firmës së autorizuar dhe revizive. Projekti është i financuar  përmes Skemës për grant e bazuar në përformancë dhe e implementuar nga Programi GIZ RED dhe Agjencisë zviceriane për bashkëpunim dhe zhvillim.

 

Rezultatet

  • U azhoruan bazat gjeodezike
  • Elaborati gjeodezik
  • Elaborati gjeomekanik
  • Dokumentacioni planor- urbanistik
  • Projekti themelor për stacionin e pastrimit
  • Revizion i projektit themelor për stacionin e pastrimit

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram