Skip to content

Revizioni i projektit themelor për kolektorin rajonal për bartjen e ujërave të zeza në Komunën e Debërcës dhe lidhja me sistemin e kolektorit Strugë-Ohër

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Një ndër detyrat themelore të Qendrës për zhvillim, në pajtim me prioritetet e parashtruara në Programin për zhvillim është të kryhet rikonstruktimi, modernizimi dhe zgjërimi i sistemeve për pastrimin e ujërave të zeza përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik.

Në këtë kontekst gjatë muajit dhjetor të vitit 2012 nga ana e operatorit të angazhuar ekonomik u krye Revizion i Projektit themelor për kolektor në komunën e Debërcës me çfarë projekti u krye plotësisht. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.

Rezultatet

  • Tre takime pune të ekipit të ekspertëve
  • U krye revizioni i projektit dhe i njëjti u prezantua në publik

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram