Skip to content

Selektimi i mbeturinave dhe furnizimi i pajisjeve për presim të mbeturinave

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Qëllimi kryesor i projektit është të sigurohet një mjedis më i pastër për të gjithë qytetarët e rajonit planor Jugperëndimor dhe vazhdimi i proçesit për menaxhim integrues të mbeturinave të rënda në rajonin planor Jugperëndimor.

Në kornizat e projektit u furnizuan dy pajisje për shtypjen e mbeturinave dhe të njëjtat janë dërguar në ndërmarrjet komunale publike në Strugë dhe Ohër. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal për vitin 2013.

 

Rezultatet

  • Takime pune me përfaqësuesit e NKP të Komunave
  • U dërguan dy pajisje për shtypje të mbeturinave dhe presa për letra dhe plastik

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram