Skip to content

Studim për bartjen e mbeturinave ndërtimore dhe trajtimi i tyre

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit 

Zvogëlimi i mbeturinave dhe eliminimi i deponive ilegale për mbeturinat ndërtimore është qëllimi kryesor i projektit. Me këtë studim, jepen zgjidhje alternative për mbledhjen dhe trajtimin e mbeturinave ndërtimore, si një material kryesor për përdorimin e tyre për qëllime të tjera në të gjitha komunat e rajonit. Studimi u krye në tetor të vitit 2014, dhe e njëjta u prezantua para palëve të interesuara të rajonit, me çka të gjitha vërejtjet dhe propozimet e debatit, u vunë në dokumentin përfundimtar. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2014.

 

Rezultatet

  • Anliza e dokumentacionit ekzistues
  • Hulumtime në terren
  • U përgatit verzioni punues i Studimit të fizibilitetit dhe prezantimi i tij
  • U miratua dhe u botua verzioni përfundimtar i Studimit të fizibilitetit

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram