Skip to content

Studim për zgjidhjen e problemit me ujërat e zeza (Kërçovë, Zajaz, Osllomej, Pllasnicë, Drugovë dhe Vraneshticë)

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Partnerë

6 komuna nga rajoni planor Jugperëndimor (Kërçova, Zajazi, Osllomeja, Pllasnica, Drugova dhe Vraneshtica).

Qëllimet e projektit

Qëllimi i këtij projekti është të përpunohet një Studim mbi zgjidhjen e problemit me ujërat e zeza në komunat e Kërçovës, Zajazit, Osllomejit, Pllasnicës, Drugovës dhe Vraneshticës. Me ndërtimin e sistemit për trajtimin e ujërave të zeza në mikro-rajonin e Kërçovës krijohen kushte për para ndalimin e ndotjes së mëtutjeshme të ambientit jetësor  në vendbanimet dhe do të rritet niveli i pastërtisë së lumit Treska. Për pastrimin e ujërave të zeza, është i planifikuar ndërtimi i një sistemi të kolektorit me gjatësi prej 65 km dhe tre stacioneve për pastrim (Kërçovë, Popovjan dhe Pllasnicë).

Rezultatet

  • Studim Fizibiliteti për trajtimin e ujërave të zeza në mikro-rajonin e Kërçovës
  • Studim Fizibiliteti është i përkthyer në gjuhën angleze, me qëllim që të shërbejë si bazë gjatë kërkesës së fondeve finaciare për realizimin e sistemit nga ana e donatorëve të jashtëm
  • Projekti i idejuar për sistemin e kolektorit në Pllasnicë dhe Vraneshticë

Kohëzgjatja

12 muaj

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram