Skip to content

Studimi i fizibilitetit për lidhjen e komunës së Kërçovës, Zajazit dhe Osllomejit me ngrohje qendrore nga TEC Osllomej

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Partnerë

3 komuna nga rajoni planor Jugperëndimor (Kërçova, Osllomeji dhe Zajazi)

Verzioni punues i Studimit nga ana e operatorit ekonomik u prezantua në Komunën e Kërçovës në prani të të gjithë palëve të interesuara nga të tre komunat, ndërsa dokumenti përfundimtar u prezantua para Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Studimi u mbarua gjatë qershorit të vitit 2013. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2013.

Rezultatet

  • Dy takime pune me përfaqësuesit nga komunat përkatëse
  • Një prezantim publik të dokumentit punues dhe një nga dokumenti përfundimtar
  • Studimi i përgatitur

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram