Skip to content

U dorëzuan kontejnerët për mbeturina në Komunës së Pllasnicës

Pllasnicë, 08.03.2022, Sot,në Komunën e Pllasnicës Ndërmarrjes publike komunale të kësaj komuna, ju dhuruan kontejnerë për grumbullimin e mbeturinave, dhe të cilat do t’i shpërndahen qytetarëve dhe subjekteve juridike për shfrytëzim të mëtejshëm. Nga ana e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor janë furnizuar 59 kontejnerë prej 1100 litra dhe 258 kontejnerë prej 120 litra, me çka do të përmirësohet puna e ndërmarrjes publike komunale në segmentin e menaxhimit me mbeturinat komunale tek amvisëritë dhe tek subjektet juridike. Aktivitetet në Komunën e Pllasnicës janë pjesë e projektit “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe ruajtja e ambientit jetësor në RPJP”, miratuar nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale, përkatësisht Byrosë për zhvillim rajonal.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email