Име на здружение Лице Адреса Телефон Дејност Е-пошта
1 Здружение на екологисти “Натура” Бардуљ Туши, Берат Села Владо Малески бб 046 781 043, 070 355 419, 070 551 572 Заштита на животната средина berat_70@hotmail.com
2 Општинско еколошко друштво “Енхалон” Мате Гогоски Војдан Чернодрински 24 046 786 740, 075 362 245 Заштита на животната средина enhalon1@freemail.com.mk
3 Извиднички Одред “Крсте Јон” Марјан Главинчески Владо Малески бб 046 788 158 Заштита на животната средина greencenter_struga@yahoo.com
4 Екологија, односи во семејството и општеството, културни традиции “Вилагора”- Вевчани Ристо Тодоровски Кристина ул. Јован Стефановски Риле бр. 3/ 3 046 782 912, 046 780 187, 071 537 736 Заштита на животната средина
5 Интернационална кичевска ликовна колонија Владимир Толески Индустриска бб 223802, 223805, 223807
6 Агенција за локална демократија-ЛДА Јасмина Попоска Владо Малески бб 046 784 151 contact@ldastruga.org
7 Центар за одржлив развој на заедницата Дебар Шуип Марку Вељко Влаховиќ бр.13, Debar 046 835 105 smarku@sonet.com.mk
8 Центар за одржлив развој на заедницата Кичево Елизабета Ристеска 076 451 237 bristeska@sonet.com.mk
9 Здружение на овоштари Јонче Петрески Димитар Влахов 34, Охрид 046 268 249
10 ЕД Ареал Нестор Јаулески Пролетерски бригади 17, Струга 046 781 735
11 Извиднички Одред Крсте Јон Марјан Главинчевски Владо Малески бб, Струга 046 788 158
12 Црвен Крст Охрид Димитар Влахов бр.52 046 261 909 ohrid@redcross.org.mk
13 Црвен Крст Дебар 8-ми Септември бр.20
14 Црвен Крст Кичево Јанко Михајлоски бб kicevo@redcross.org.mk
15 Црвен Крст Ристо крле бр.1
16 Креативни и активни Ардита Илјази Струга Creative.Active.Sk@gmail.com
17 Здружение Локална Агенција за Развој Струга Јасминка Поповска Ул. Владо Малески б.б. 046/784-151, 075/777-421 Женски Права, Локален економски развој Меѓуетнички односи Туризам  и Екологија contact@ldastruga.org, jasminka.popovska@ldastruga.org
18 Здружение за развој и активизам АКВА Димитри Голабоски Енхалон бр . 8 Младински Активизам, Евро Интеграции zdruzenieakva@yahoo.com, dimitrigolaboski@gmail.com, slavica.jovcheska@gmail.com
19 Мрежа на мади фармери Елеонора Велјаноска eveljanoska@yahoo.com
20 Eко Туризам 2016 Ѓоко Зороски zoroski@gmail.com
21 Еko Men Log – Здружение за екологија Охрид Константин Здравески Охрид tincoz@yahoo.com, info@ekomenlog.mk