Skip to content

Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë rrugore në RPJP

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Rrjeti rrugor në rajonin Jugperëndimor është i pazhvilluar, gjendja aktuale në një pjesë të rrugëve në të gjithë rajonin është në gjendje relativisht të keqe, para së gjithash, një pjesë për shkak të dëmtimeve të rrugëve dhe mos pasjen e elementeve teknike adekuate dhe pjesa tjetër për shkak të mos pasjes së rrugëve lokale që do t’i lidhnin më mirë komunat e rajonit.

Projekti do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në tri komponentë:

-rritje ekonomike

-përmirësimin e infrastrukturës rrugore turistike

-komponentin ekologjik

 

Rezultatet

-Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe ulja e shpenzimeve për karburante përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik me gjatësi të përgjithshme prej 33 km në 6 komuna nga rajoni Jugperëndimor;

-Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe rritja e mundësive për zhvillim rural përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik për rrugë të reaj në zonat rurale;

-Pasurimi i ofertës turistike në RPJP përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik për ndërtimin e rrugëve të cilat të dërgojnë deri te zonat atraktive.

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram