Skip to content

Projekt themelor për sistemin e kolektorit nga fshati Radozhdë deri në Kalishtë

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Përshkrimi i shkurtër

Qendra për zhvillim në bashkëpunim me komunë e Strugës dhe me operatorin ekonomik punoi në përmbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për përpunimin e Projektit themelor dhe atë infrastukturor për të zgjidhur problemin e ujërave të zeza nga Kalishti deri në Radozhdë. Dmth në këtë pjesë të liqenit të Ohrit ende nuk është i kompletuar i ashtuquajturi “kolektori perëndimor” i cili duhet t’i mbulojë ujërat e zeza të ketyre vendeve banuese dhe t’i dërgojë në trajtim në stacionin kryesor të pastrimit në Vranishtë. Me këtë projekt është planifikuar ndërtimi i kolektorëve me gjatësi prej 5.2 km, 4 stacione pompe dhe pajisje të tjera. Projekti është i prezantuar para përfaqësuesve relevant nga delegacioni i BE-së dhe Ministrisë së ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor me qëllim të gjenden mundësi për realizimin e tij. Projekti është i financuar përmes Skemës për grant i bazuar në përformancë, i implementuar nga Programi GIZ RED dhe Agjencisë zviceriane për bashkëpunim dhe zhvillim.

 

Rezultatet

  • U azhoruan bazat gjeodezike
  • Elaborati gjeodezik
  • Elaborati gjeomekanik
  • Dokumentacioni planor- urbanistik
  • Prjoketi për infrastrukturë
  • Projekti themelor për kolektorë primar
  • Revizion të projektit për infrastukturë
  • Revizion të projektit themelor për kolektor primar

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram