Skip to content

Projekt: Përshtatja e objekteve me EE (2019)

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Komuna e Strugës – Kryerja e punëve për rikonstruktimin e objektit IPKF “8 Marsi” – Strugë

-ndërrimi i dyerve dhe dritareve të vjetra – 2 dyer dhe 35 dritare; parapete për dritaret dhe kapakëtë jashtëm 77,46m; ndërtimi i fasadës së jashtme termike 450m2; shtruarja e bazamentit 45 m2; punimi dhe montimi i olluqeve vertikale dhe horizontale (horizontale=145m, vertikale=38m); ndërrimi i konstruksionit të pullazit 395 m2; montimi i leshit të gurit për izolim në pullaz 684 m2; furnizimi i qeramidheve të reja 158 m2; furnizimi dhe montimi i llamarinës për streat dhe tendat 66,70m2; montimi i llamarinës së plastifikuar në pullaz 30 m2.

Komuna e Dibrës – Rikonstruktimi i pullazit së sallës së sportit në SHF Penestia-Dibër

-ndërrimi i konstruksionit të dëmtuar të pullazit 162,66 m2; hidroizolim 667,11 m2; termoizolim me lesh guri – 500,62 m2; montimi i llamarinës së plastifikuar 667,11 m2; montimi i olluqeve horizontale dhe vertikale 187,6 m2; furnizimi dhe montimi i FE ZN trakës 61,78 m2. 

Komuna e Ohrit – Kryerja e punëve për rikonstruktimin e dyerve dhe dritareve në SHF “Shën Klimenti i Ohrit”-Ohër

-furnizimi dhe montimi i dritareve të reja nga PVC – 109 copë; dritare me dyer- 3 copë; Adaptimi i hapësirave në dy klasa të reja; Montimi i kapakëve të jashtëm prej llamarine-308m; lyerja e këndeve të dritareve-718m; Furnizimi dhe monitmi i parapetëve tek dritaret-143m;

Komuna e Debërcës – Kryerja e punëve për rikonstruktimin e SHF në fshatin Mesheishtë-Debërc

-furnizmi i dritareve dhe dyerve të reaj nga PVC-12; Lyerja e mureve 1165m2; punimi i bazamentit 57,46m2; mure ndarëse 76,5 m2; tavanë të lëshuar 55,22; izolimi i tavanëve 305 m2; montimi i sistemit për ngrohje; instalim elektrik, kanalizim.

Komuna e Vevqanit – Rikonstruktimi i dyerve dhe dritareve në Shtëpinë e kulturës

-ndërrimi dyerve dhe dritareve të vjetra- furnizimi dhe montimi i dyerve të reaj-6 copë; furnizimi dhe montimi i dritareve të reaj- 63 copë; lyerja e parapetëve nga brenda 88m; lyerja e parapetëve nga jashtë 88m;

Komuna Qendër Zhupë – Kryerja e punëve për ndërtesën e vjetër administrative të Komunës së Qendër Zhupës

-furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme- 9 copë; furnizimi dhe montimi i PVC dritareve- 23 copë; furnizimi dhe montimi i dyerve të jashtme nga PVC- 2 copë; lyerja me malter e mureve të brendshme 448 m2; punimi i demit fasadës 624 m2; ndërtimi i konstruksionit të pullazit 174,4 m2; vendosja e binarëve të drurit 1250 m2; vendosja e llamarinës së plastifikuar në pullaz- 284 m2; punë elektrike;

Komuna e Kërçovës – Realizimi i projektit për IPKF “Ollga Miceska”-Kërçovë

-ndërrimi i dyerve dhe dritareve të vjetra- furnizimi dhe montimi i 8 dyerve; furnizimi dhe montimi i dyerve me dritare-12 copë;furnizimi dhe montimi i dritareve të reaj- 39 copë; montimi i parapetëve nga pjesa e jashtme- 143,7m; montimi i parapetëve të brendshëm nga PVC- 141,2m.

Raporti përfundimtar i proejktit

 

 

 

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram