Skip to content

Mbledhja e dhjetë e Këshillit

DATA

July 14, 2021

Kategoritë

Në datë 12.03.2020, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e dhjetë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në Mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe përfaqësues nga komunat e rajonit dhe të punësuarit në Qendrën për zhvillim. Në mbledhje u shqyrtuan dhe u miratuan dokumentet vijuese: 

-Raporti vjetor për realizimin e Programit pët zhvillim për vitin 2019;

-Raporti vjetor për punën e Qendrës për zhvillim të RPJP për vitin 2019;

-Llogaria përfundimtare e Qendrës për zhvillim; Biznis Qendrës dhe për projektin Zhvillim i barabartë rajonal inkluziv dhe i qëndrueshëm;

-Plani aksionar për realizimin e Programit për zhvillim për vitin 2020;

-Rizgjedhja e Presidentit të Këshillit për zhvillim, z.Ramis Merko – kryetar i Komunës së Strugës;

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy