Skip to content

Mbledhja e nëntë e Këshillit

DATA

July 14, 2021

Kategoritë

Në datë 14.11.2019, në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt mbledhja e nëntë e Këshillit për zhvillim të RPJP. Në Mbledhje morrën pjesë Kryetarët e Komunave dhe përfaqësuesit e komunave nga rajoni dhe të punësuarit në Qendrën për zhvillim. Në Mbledhje u miratuan dokumenet vijuese:

-Plani financiar për punën e Qendrës për zhvillim të RPJP për vitin 2020;

-Lista vjetore me propozim projekte rajonale me të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR planifikon të aplikojë tek donatorët e brendshëm dhe të jashtëm;

-Lista vjetore me propozim projekte rajonale me të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor planifikon të aplikojë tek donatorët e brendshëm, tek Ministria e vetëqeverisjes lokale, përkatësisht Byronë për zhvillim rajonal. 

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy