Skip to content

Category: Тековни проекти

Изведба на ЕЕ објекти и искористување на ОИЕ во јавните објекти (2020)

Цели на проектот Општа цел: Проектот ќе придонесе во заштитата на животната средина и во подобрување на условите за одржлив развој во општините од Југозападниот регион. Специфични цели: -Намалување на
Прочитајте повеќе