Skip to content

Shpallje publike

DATA

October 25, 2022

Kategoritë

SHPALLJE PUBLIKE për ndërmarrjet e sektorit privat që janë të gatshme të nxisin zhvillimin e tyre afarist nëpërmjet krijimit të vendeve të reja të punës dhe investimeve të gjelbra me shfrytëzimin e burimeve financiare të pakthyeshme – granteve.

Masa për mbështetje i referohet ndërmarrjeve nga sektori privat të cilat janë të interesuara për hapjen e vendeve të reja të punës dhe investime të gjelbra përkatësisht vendosjen e produkteve, shërbimeve, teknologjive apo proceseve të gjelbra nëpërmjet përdorimit të burimeve financiare të pakthyeshme – granteve.
Mbështetja financiare për të punësuarit e rinj është nga minimumi 205.000 denarë deri në maksimum 615.000 denarë, në varësi të numrit të punësimeve të aprovuara:
– Minimumi 1 punësim për shumën minimale të grantit prej 205.000 denarë;
– Minimumi 2 punësime për shumën e grantit prej 410.000 denarë;
– Minimumi 3 punësime për shumën e grantit prej 615.000 denarë.

Detaje më të hollësishme në linkun vijues

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy